Browar w Zwierzyńcu

Browar w Zwierzyńcu – zabytkowy browar z początku XIX wieku mieszczący się w Zwierzyńcu. Zakład od 1944 roku jest własnością Skarbu Państwa. Zwierzyniec noclegi

Browar Ordynacji Zamojskiej

Browar w Zwierzyńcu został założony w ramach Ordynacji Zamojskiej przez Stanisława Kostkę Zamoyskiego na początku XIX wieku. Zakład zbudowano w latach 1802-1806 w miejscu dawnej rezydencji Zamoyskich. Początkowo nosił nazwę Browar Angielski i warzono w nim piwo pod nadzorem angielskich piwowarów wzorowane na gatunkach produkowanych w Wielkiej Brytanii. noclegi Zwierzyniec

W okresie I wojny światowej zakład na krótko zaprzestał działalności. Wznowił ją po 1922 roku. W okresie międzywojennym rodzina Zamoyskich podjęła się promocji browaru na terenie całej Polski. Zwierzyniec pokoje gościnne

W latach 1939-1944 browar znajdował się pod zarządem niemieckim.

Browar państwowy Zwierzyniec pensjonaty

Po II wojnie światowej i likwidacji ordynacji browar został znacjonalizowany. Początkowo funkcjonował pod zarządem spółdzielni rolniczej Samopomoc Chłopska w Zwierzyńcu. W 1950 roku przeszedł w posiadanie Zwierzynieckich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych, które miały browary w Zwierzyńcu i Zamościu oraz hurtownie piwa w Zamościu i Biłgoraju.

W 1970 roku browar w Zwierzyńcu i jego filie został połączony z Zakładami Piwowarskimi w Lublinie, pod których zarządem był do początku lat 90. XX wieku.
Browar w dzierżawie Perły Zwierzyniec agroturystyka

W latach 1992-2010 dzierżawcą browaru w Zwierzyńcu było przedsiębiorstwo Perła – Browary Lubelskie S.A., które przejęło majątek po sprywatyzowanych Zakładach Piwowarskich w Lublinie.

W 2008 roku firma Perła – Browary Lubelskie S.A. po przedłużeniu umowy dzierżawy zakładu do 2033 roku wstrzymała produkcję piwa w browarze i przeniosła ją do browaru w Lublinie. Od tego czasu w zakładzie czynna była jedynie rozlewnia. Sprawa zaprzestania produkcji piwa w browarze i zwolnienia części pracowników stała się w 2009 roku powodem kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Śledztwo wykazało rażące naruszenie w 2008 roku zasad prawnych na jakich powinien być wydzierżawiany obiekt należący do Skarbu Państwa.

W 2010 roku spółka Perła – Browary Lubelskie S.A. wycofała się z dalszej dzierżawy browaru. W najbliższych czasie planowany jest przetarg, który wyłoni nowego dzierżawcę zakładu.

Od kilkunastu lat starania o odzyskanie browaru w Zwierzyńcu prowadzi rodzina Zamoyskich.
Letnia Akademia Filmowa

Od 2000 roku w okresie wakacyjnym na dziedzińcu przed browarem rokrocznie odbywa się impreza plenerowa pod nazwą Letnia Akademia Filmowa