BIŁGORAJ

Biłgoraj noclegi został założony jako prywatne miasto w 1578 roku dzięki staraniom Adama Gorajskiego. Prawa miejskie nadał mu król Stefan Batory w przywileju lokacyjnym wydanym we Lwowie 10 września 1578 roku. Po śmierci Adama Gorajskiego Biłgoraj odziedziczył po nim syn Zbigniew. W 1611 roku wystąpił on do króla Zygmunta III Wazy z prośbą o potwierdzenie przywileju lokacyjnego. Kolejnym właścicielem miasta został Teodor Gorajski. noclegi Biłgoraj
Warto zobaczyć:
CERKIEW ŚW. jERZEGO
W 1938 roku władze II Rzeczpospolitej podjęły akcję wyburzania cerkwi. Intencją władz było polonizowanie tych ziem, a kościół prawosławny był symbolem rozbiorowej przeszłości. Biłgoraj pokoje do wynajęcia
W okresie od połowy maja do połowy lipca 1938 r. zburzono 91 cerkwi, 10 kaplic i 26 domów modlitewnych. Burzenie świątyń przeprowadzano przy udziale policji i wojska, które miały za zadanie stłumić ewentualny opór ze strony wiernych. Samą rozbiórką zajmowali się saperzy, strażacy i wynajęci robotnicy. Akcję rozpoczynano najczęściej o świcie. Osobom, które czynnie broniły swoich świątyń wytaczano później procesy sądowe. W wyniku tej akcji zniszczono wiele świątyń o dużej wartości historycznej i kulturowej. Dzięki interwencji hrabiego Zamojskiego, jedną z ocalałych była cerkiew w Szczebrzeszynie
SŁAWNE BIŁGORAJSKIE SITA
Pierwsi sitarze przywędrowali do Biłgoraj domki na początku XVII w. z Mazowsza. W XVIII i XIX w. miasto słynęło z wyrobu sit w całej środkowej Europie. W 1860 r. działało tu 1800 sitarzy.
Do produkcji sit potrzebne były siatki z włosia końskiego, które wytwarzali miejscowi włosiankarze. Sita oprawiano w darte z sosnowego drewna łuby. Biłgorajczycy, którzy produkowali sita, stawiali nowe, bogatsze domy, obok których umieszczali swoje warsztaty. Dziś stanowi skansen będący filią biłgorajskiego Muzeum Rzemiosł Ludowych. Najbarwniejszą stroną zawodu sitarskiego był handel własnymi wyrobami, na który wyruszano wczesną wiosną. Biłgoraj agroturystyka
POMNIK JGNACEGO KRASIŃSKIEGO
„Księciu poetów polskich” pomnik w roku 1820 ufundował Stanisław Nowakowski właściciel Biłgoraja w XIX wieku. Widniejący u podstawy pomnika herb Korczak odwołuje do rodu Gorajskich – założycieli miasta Biłgoraj w XVI wieku. Ignacy Krasicki w swej podróży
z Warszawy do Dubiecka odwiedził Biłgoraj, jego opis miasta oraz cechów sitarzy i złotników przeszedł jako pierwszy do literatury. Z wdzięczności ufundowano ten pomnik.
KAPLICA ŚW. MARI MAGDALENY
Naprzeciwko zespołu klasztornego franciszkanów stoi kaplica pw. św. Marii Magdaleny. Wzniesiono ją w 1794 roku na miejscu spalonego, drewnianego kościoła. W 1856 roku kaplicę poddano gruntownej renowacji. Wewnątrz znajduje się ocembrowane cudowne źródło
św. Marii Magdaleny, a na ścianach obrazy przedstawiające cudowne uzdrowienia przypisywane wstawiennictwu patronki tego miejsca.