ŚCIEŻKI EDUKACYJNE NA TERENIE KRYNICY ZDROJU

Na terenie Krynica noclegi, Muszyny oraz okolic przygotowano i udostępniono dla zainteresowanych niezwykle atrakcyjne ścieżki przyrodniczo – edukacyjne.

Spacerując po trasach ścieżek i podziwiając wspaniałe widoki, można równocześnie zapoznać się z ciekawi obiektami przyrodniczymi, a z usytuowanych w terenie tablic dowiedzieć wielu fachowych i interesujących szczegółów. Krynica tanie noclegi

Ścieżki oznaczone są odpowiednimi symbolami oraz tabliczkami kierunkowymi. Na przystankach umieszczono duże tablice ze zdjęciami i tekstem objaśniającym co widać w danym fragmencie lasu. Pozwala to na zwiedzanie ścieżki bez przewodnika.

Zapraszamy do okolicznych lasów, by poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą, a przy okazji przyjemnie spędzić czas i wypocząć. Krynica pensjonaty

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA „NA STOKU JAWORZYNY KRYNICKIEJ”

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna ” Na stoku Jaworzyny Krynickiej” daje turystom możliwość zapoznania się z najciekawszymi fragmentami krajobrazowo-przyrodniczymi stoków Jaworzyny Krynickiej. Trasa ma długość 4,5 km z czasem przejścia zbliżonym do ok. 2 godzin. Krynica wille

Na tym wyjątkowym szlaku rozstawionych jest 14 tzw. PRZYSTANKÓW TEMATYCZNYCH. Każdy z nich poświęcony jest osobliwościom danego odcinka ścieżki, które opisane są na tablicach informacyjnych. Na ścieżce można podziwiać ciekawe przyrodniczo formy biogrup drzew oraz drzewostanów, a także przykłady form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. W punktach o szczególnych walorach krajobrazowych można spocząć i podziwiać bajeczne panoramy. Dla wygody kierunek marszu oznaczony został strzałkami.

Pierwszy przystanek znajduje się na szczycie Jaworzyny, a każdy kolejny prowadzi stopniowo w dół. Chcąc iść zgodnie z numeracją przystanków można wjechać na Jaworzynę kolejką gondolową. Ewentualnie pokonać ścieżkę w odwrotną stronę, rozpoczynając spacer od podnóża góry, przed Parkiem Linowym, a kończąc na szczycie.

Pokonując ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną „Na stoku Jaworzyny Krynickiej” nie tylko pokonamy ponad 500 metrów różnicy poziomu, poznamy różne gatunki drzew i roślin, tropy występującej tutaj zwierzyny leśnej, ale na własne oczy zobaczy jak zmienia się wraz ze zmianą wysokości występowanie różnych gatunków drzew. Krynica pokoje do wynajęcia

Polecamy zabrać ze sobą aparat fotograficzny – piękne widoki!!!